Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Logistiekcentrum Stad Alkmaar BV.

Op al onze activiteiten zijn van toepassing: onze algemene bedrijfsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel Alkmaar,  alsmede voor zover daarvan in de algemene bedrijfsvoorwaarden niet wordt afgeweken de Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV 2014), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam, exclusief arbitrageclausule. Op grond van artikel 2 lid 3 LSV 2014 zijn voorzover daarvan in de LSV 2014 niet wordt afgeweken op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC), en op grensoverschrijdend wegvervoer het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV 2014  en AVC. Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV 2014 zijn op expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, exclusief arbitrageclausule. De laatst gedeponeerde versie van de voorwaarden geldt. Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden exclusief beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam. 

De algemene voorwaarden zijn aan u voor het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

U kunt hieronder de voorwaarden sets downloaden: 

Algemene voorwaarden Stad Alkmaar Logistics

Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV 2014)

Algemene Vervoercondities (AVC)

CMR-verdrag 

De Nederlandse Expeditievoorwaarden (2004)

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan of maak direct een afspraak.