Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Logistiekcentrum Stad Alkmaar BV.

Op alle werkzaamheden van Logistiekcentrum Stad Alkmaar zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van Logistiekcentrum Stad Alkmaar BV. Deze kunt u hier downloaden en opslaan.

Bij vervoer over de weg wordt doorverwezen naar de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC). Deze kunt u hier downloaden en opslaan.

Bij grensoverschrijdend wegvervoer wordt doorverwezen naar het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Het CMR-verdrag kunt u hier downloaden.

Bij logistieke dienstverlening doorverwezen naar de PD 2000 (TLN) voorwaarden. Onder logistieke diensten wordt verstaan inslag, uitslag, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en informatiebeheer met betrekking tot zaken alsmede laden en lossen voor zover noodzakelijk in het kader van voornoemde werkzaamheden. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden en opslaan.

In het geval dat wij al expediteur optreden dan zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden en opslaan.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn aan u voor het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of maak direct een afspraak.